نرم افزارهای معادلات ساختاری SEM

اگرچه اکثر نرم افزارهای آماری دارای توان محاسبه و بر آورد مدلهای خطی و غیر خطی هستند اما معادلات ساختاری نرم افزارهای خاص خود را دارد. در معادلات ساختاری بصورت مختصر با مجموعه معادلات رگرسیونی مواجهیم که باید بطور همزمان بر آورد شوند. در این معادلات یک متغیر خاص می تواند هم وابسته و هم مستقل برای برخی دیگر از متغرهای وابسته باشد.

آنالیز تحلیل عاملی تاییدی و آنالیز مسیر نیز دو جزء مهم از معادلات ساختاری هستند که توسط این نرم افزارها قابل اجرا هستند.

برای معادلات ساختاری نرم افزارهایی چون LISREL , Amos , Smart PLS, EQS , Mplus وجود دارد و همچنین نرم افزارهایی مثل SAS , STATISTICA نیز می توانند این معادلات را بر آورد نمایند.

در این میان LISREL را می توان معروف ترین و پر کاربرد ترین نرم افزار SEM دانست. LISREL دارای رابط گرافیکی است که ارائه مدل و تغییر آن را بسیار آسان نموده و دارای خروجی کامل از اطلاعات و آماره ها ست. البته شما می توانید با استفاده از دو زبان LISREL و Perlis بدون استفاده از رابط گرافیکی نیز به تحلیل مدل بپردازید.

این نوشته در نرم افزار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها بسته هستند.